Termeni si conditii

Compania care administrează site-ul https://cleanika.com, denumit în continuare CLEANIKA.COM, este CLEANIKA SRL, denumită în continuare CLEANIKA înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J26/859/2011 și având Codul Unic de Înregistrare: RO 25261346.

Accesând sau utilizând orice parte a platformei noastre on-line, înseamnă că acceptați Termenii și Condițiile noastre. Dacă nu acceptați Termenii și Condițiile prezentate în această documentație, atunci nu ar trebui să continuați accesarea platformei noastre on-line și / sau utilizarea serviciilor noastre.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza, schimba sau înlocui orice parte sau detaliu din Termenii și Condițiile noastre informandu-vă despre schimbări prin canalele de comunicare disponibile pe site-ul nostru. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați această pagină periodic pentru a verifica schimbarile. Continuarea utilizării sau accesării site-ului urmând informările despre actualizările din Termeni și Condiții semnifică acceptul dumneavoastră pentru aceste schimbări.

Dreptul de proprietate intelectuală

Întregul conținut al site-ului CLEANIKA respectiv, imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe și alte date – este proprietatea CLEANIKA și a furnizorilor săi și este apărat de Legea Dreptului de Autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul scris al CLEANIKA, a oricaror elemente enumerate mai sus, se pedepsește conform legilor în vigoare.

Accesul la informațiile de pe site

CLEANIKA garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe site-ul CLEANIKA.COM și nu le conferă drepturile de a descarcă sau de a modifica parțial sau integral site-ul, de a reproduce parțial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei CLEANIKA fără acordul prealabil scris al acesteia.

Condiții Generale

Acceptănd Termenii și Condițiile prezentate pe această pagină, se înțelege că sunteți de minim vârstă majoră conform legilor României și consimțiți utilizarea site-ului nostru de către minorii dumneavoastră.

Ne rezervăm dreptul să refuzăm să oferim servicii către oricine pentru orice motiv la orice moment.

Se înțelege că informațiile dumneavoastră, ar putea fi transmise necriptat și implicate în (a) transmitere între rețele diferite; și (b) schimbări pentru conformarea și adaptarea la cerințe tehnice pentru conectarea a diferite rețele și dispozitive.

Exonerarea de răspundere

CLEANIKA nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mail-urile trimise de la CLEANIKA.COM sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari.

Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, CLEANIKA.COM fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. CLEANIKA nu este raspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

Furnizorul nu iși asumă responsabilitate pentru calitatea, disponibilitatea anunțurilor publicate pe platforma online CLEANIKA.COM

În cazul în care una dintre informațiile publicate intra sub incidența Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința CLEANIKA la adresa info@cleanika.com, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei informări sporite, iar CLEANIKA.COM nu iși asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri.

Link-uri către terți

CLEANIKA.COM poate conține link-uri către Site-uri operate de terțe părți („Site-urile Terțelor Părți”). Aceste link-uri sunt destinate să furnizeze doar informații suplimentare. Includerea pe Platforma noastră a oricărui link către un Site al unei Terțe Parți nu înseamnă că aprobăm, avizăm sau acceptăm responsabilitatea pentru acest Site terț, nici cu privire la conținutul sau utilizarea acestuia, sau utilizarea produselor sau serviciilor puse la dispoziție prin acesta.

Nu suntem obligați să filtrăm și să monitorizăm și nu am investigat sau monitorizat niciun Site terț pentru acuratețea, caracterul complet sau conformitatea cu legislația în vigoare.

Nu suntem responsabili pentru eventualele pagube sau pierderi cauzate ca urmare a utilizării de către dvs. a Site-ului terț.

Utilizați aceste Site-uri ale Terțelor Părți pe propriul risc. Vă sugerăm să verificați cu atenție politicile și practicile acestor terțe site-uri și să vă asigurați că înțelegeți site-urile înainte să vă angajați în orice tip de acțiune sau tranzacție.

Recenziile Utilizatorilor, Păreri și alte Depuneri

În momentul înregistrării unui anumit comentariu pe CLEANIKA.COM, Utilizatorii acordă site-ului o licența neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dă dreptul site-ului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui și de a afișa acest conținut.

Fiecare Utilizator, în momentul înscrierii de comentariu în sectiunile menționate, se angajează să respecte urmatoarele reguli:

  • să facă referire doar la caracteristici și/sau modul de colaborare al companiei cu care a lucrat, evitând informații legate de aspecte ce se pot schimba (preț sau oferte promoționale) sau informații care țin de modul desfașurării colaborării.
  • să folosească doar limba română. Sunt permise și cuvintele sau expresiile care, deși nu sunt considerate românești, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv
  • să utilizeze un limbaj corespunzator, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client
  • să se asigure că informațiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinșelatoare și în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate
  • să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod și în nici o măsură, date personale (detaliile de contact,informații despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume și/sau prenume, etc.) sau orice altă informație care poate determina dezvaluirea acestor date personale;
  • să nu înscrie informații și/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfașoară aceeași activitate comercială concurentă cu site-ul;
  • să nu utilizeze recenzie / comentariu ca mijloc de comunicare cu Platforma, în acest sens se vor folosi datele de contact ale site-ului.

Erori, Inexactități și alte Omiteri

Ocazional, există posibilitatea ca informații prezente pe CLEANIKA.COM să conțină erori de tipografie, inexactități sau omiteri care ar putea fi asociate cu descrierile produselor, prețuri, promoții, oferte speciale, costuri de livrare a produselor, timpii de livrare și disponibilități. Ne rezervăm dreptul de a corecta aceste erori, inexactități și omiteri, totodată să schimbăm ori să actualizăm informații sau să anulăm comenzi daca exista detalii inexacte in servicii ori în site-uri partenere CLEANIKA.COM și / sau aflate sub umbrela CLEANIKA.COM, în orice moment fără informări în prealabil.

Nu suntem obligați să actualizăm, să modificăm ori să clarificăm informații din servicii ale unui Partener CLEANIKA.COM ori aflat sub umbrela CLEANIKA.COM, incluzând fără limitări, informații despre prețuri, exceptând ce este cerut de către lege.

CLEANIKA.COM  iși rezervă dreptul de a modifica parțial o postare în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenii și Condițiile în orice mod, în special în cazul acesta. De asemenea CLEANIKA.COM iși rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment și alte porțiuni din conținutul Website-ului.

Informațiile de contact ale CLEANIKA.COM vor fi mereu actualizate iar orice informație descoperită ca fiind neactualizată va rugăm să o menționați direct unui membru al echipei CLEANIKA.COM folosind adresa de e-mail: info@cleanika.com

10.Utilizări interzise ale CLEANIKA.COM

În plus față de interzicerile deja menționate în Termeni și Condiții, nu sunteți autorizat să folosiți CLEANIKA.COM sau conținutul acesteia pentru următoarele:

(a) orice acțiune ilegală;

(b) să solicitați altor persoane să pornească sau să participe în acțiuni ilegale;

(c) să incălcați legile internaționale, naționale, locale, reguli, legi generale sau alte ordonanțe locale;

(d) să incălcați sau să nu respectați drepturile noastre intelectuale de proprietate ori ale altora;

(e) să hărțuiți, abuzați, insultați, răniți, defăima, calomnia, denigra, intimida sau să discriminați pe bază de sex, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, naționalitate sau dizabilitate;

(f) să publicați informații false sau să induceți în eroare intenționat prin informații;

(g) să publicați sau să transmiteți viruși informatici sau orice tip de cod malițios care ar putea afecta funcționalitățile sau operațiunile undeunde sau ale site-urilor partenere și / sau aflate sub umbrela undeunde;

(h) să colectați sau să monitorizați informațiile personale ale altora;

(i) să înșelați, să acționați într-o infracțiune virtuală folosind diferite metode interzise la nivel internațional;

(j) pentru orice scopuri obscene sau imorale;

(k) sa atacați sistemele de securitate CLEANIKA.COM ori ale site-urilor partenere sau aflate sub umbrela CLEANIKA.COM.

Ne rezervăm dreptul de a vă stopa fără ezitare serviciile CLEANIKA.COM ori serviciile site-urilor partenere sau aflate sub umbrela CLEANIKA.COM pentru încălcarea oricaror interziceri menționate în Termeni și Condiții.

Declinare de Garanții; Limitare a Răspunderii

Sub rezerva următoarei secțiuni, noi, în propria noastra capacitate și în numele partenerilor noștri, excludem orice răspundere (fie pe bază de contract sau pe orice alta bază) care decurge din sau în legătură cu accesul sau utilizarea CLEANIKA.COM sau oricărui site web cu care este legat, în măsura permisă de legislația în vigoare. Această excludere se aplică, dar nu se limitează la:

  • pierderi cauzate de indisponibilitatea Platformei sau a defectelor tehnice ale Platformei; pierderea de date;
  • pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viruși sau alte materiale dăunătoare tehnologic;
  • pierderea de venituri sau profit sau de economii anticipate și pierderi rezultate din imprejurări independente de voința noastră rezonabilă și pierderi care nu sunt previzibile în mod rezonabil.

Nu garantăm că utilizarea CLEANIKA.COM nu vor fi momente specifice intrerupte temporar, complet securizate sau lipsite de erori.

Sunteți de acord în mod expres ca utilizarea CLEANIKA.COM este propriul risc.

În nici un caz, CLEANIKA, angajații, afiliații, agenții, furnizorii, stagiarii, distribuitorii, furnizorii de servicii sau licențiatorii nu vor fi raspunzători pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare sau orice altă daună directă, indirectă, incidentală, punitivă, specială, incluzând fără limitări, profituri pierdute, venituri pierdute, economii pierdute, pierderi de date, costuri de înlocuire sau alte pierderi / daune similare, fie menționate în contract, delictual (incluzând neglijența), rezultată din utilizarea dumneavoastră a CLEANIKA.COM.

Despăgubiri

Sunteți de acord să despagubiți, aparați sau să exonerați CLEANIKA sau acționarii noștri, subsidiare, afiliați, parteneri, ofițeri, directori, agenți, furnizori, licențiatori, furnizori de servicii, subcontractanți, distribuitori, stagiari și angajați, nevinovați în fața a oricărei revendicări, incluzând, cheltuieli de judecată aduse de către terțe persoane datorită încălcării de către dumneavoastră a acestor Termeni și Condiții sau încâlcarea de către dumneavoastră a oricăror dispoziții legale sau drepturi ale terțelor persoane.

Încheierea responsabilităților părților

Responsabilitățile și obligațiile parților contractante sub acești Termeni și Condiții vor ramâne aplicabile până la momentul în care acordul va fi încheiat de oricare dintre părți. Puteți încheia respectarea Termenilor și Condițiilor în orice moment printr-o notificare directă către CLEANIKA comunicând că nu doriți continuarea acestor prevederi sau prin încetarea accesării CLEANIKA.COM.

Informații de contact

Întrebări, sugestii și reclamașii în legătură cu Termenii și Condițiile sau alte politici CLEANIKA  trebuiesc trimise pe adresa de e-mail info@cleanika.com

Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.