Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, Cleanika.com are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza UTILIZATORII/CLIENȚII săi.

Ce sunt datele cu caracater personal?

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație care vă poate identifica direct (numele și prenumele dumneavoastră), sau indirect prin intermediul datelor pseudonime (un numar unic de identificare). Datele personale includ număr de telefon, adresa de mail, domiciliu, nume de utilizator. Pot include și identificatori numerici, adresa de IP precum și module cookie.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu carcater personal?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Prin citirea Termeni și Condiții ale prezentului SITE ați luat la cunoștinta faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Operatorul este obligat să respecte principiile GDPR asigurându-se că sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și trasnsparent;
 • datele sunt prelucrate pentru scopuri determinante, explicite și legitime;
 • datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care au fost colectate;
 • corecte și actualizate;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • procesate într-un mod care se asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale;

Ce tipuri de date colectăm?

Cand vă înregistrați pentru a folosi serviciile noastre putem colecta urmatoarele informații despre dumneavoastra:

 • dacă vă înregistrati folosind contul de facebook: nume, prenume, adresa de e-mail;
 • dacă vă înregistrati folosind contul de google: nume, prenume, adresa de e-mail;
 • dacă vă înregistrati folosind secțiunea Creeaza cont PERSONAL sau Creeaza cont BUSINESS: nume, prenume, numar de telefon, adresa sa e-mail

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul legal.

În scopul îndeplinirii obiectului nostru de activitate conform art.6  lit.a din GDPR pot fi prelucrate date cu caracter personal dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Utilizăm informațiile de care dispunem pentru a vă trimite mesaje sau e-mailuri în scopul de a comunica cu dumneavoastră condițiile noastre de utilizare sau pentru a vă raspunde la solicitările dumneavoastră.

Utilizăm informațiile în scopul de a verifica conturile prestatorilor de servicii pentru a combate crearea de conturi false sau multiple, pentru a combate și evita comportamentul și experiențele negative. În acest sens investigăm posibilele încălcări ale Termenilor și Condițiilor de utilizare.

Utilizăm datele dumneavoastră în scop de Marketing conform art.6 alin.1 lit.a GDPR – pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale pentru unul sau mai multe scopuri specifice.

Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal

CLEANIKA SRL a adoptat măsuri tehnice organizatorice pentru prelucrarea datelor în conformitate cu cerințele GDPR în scopul de a vă proteja datele personale. Toți angajații sau colaboratorii CLEANIKA SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră în conformitate cu GDPR.

Vă rugăm să rețineți că facem toate eforturile necesare pentru protejarea datelor, însă transferul de date prin Internet sau alte rețele deschise, nu este sigur 100%, astfel există riscul ca datele dumneavoastră sa fie accesate de terți neautorizați.

Contact

Pentru orice informație suplimentară privind protecția datelor cu caracter personal ne puteți scrie la adresa de e-mail info@cleanika.com

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, UTILIZATORII/CLIENȚII iși pot exercita, în mod gratuit, urmatoarele drepturi:

 • o dată pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
 • să intervină asupra datelor transmise;
 • să se opună prelucrării datelor pentru motive intemeiate și legitime legate de situația lor particulară.